Giriş Yap

Ölçme &
Değerlendirme Politikalarımız

Vitanova School, eğitimin her aşamasında ölçme ve değerlendirme anlayışını öğrenci merkezli ve bütünsel bir yaklaşımla ele alır. Vitanovaschool’da Ölçme Değerlendirme anlayışı, öğrenme sürecinin; izlenmesi, belgelenmesi, öğrenme kanıtlarının derlenmesi
öğrenci başarısının kapsamlı bir şekilde raporlanması üzerine kurulu bir yaklaşım üzerine kurulmuştur.

İlkokuldan itibaren 5. sınıfa ve ardından 6-7. sınıflara geçiş yapan öğrencilerimiz için tasarlanan eğitim programımız, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklı portfolyo projeleri, gelişim raporları ve toplumsal bağlantılı projelerle zenginleştirilmiştir. Dil becerilerinin güçlendirilmesi ise tüm sınıflarda süreklilik arz eden temel bir hedef öğe olarak ön plana çıkmaktadır.

Öğrencilerimizin her birinin gelişimini ve öğrenme yolculuğunu izlemek için; ders içi gözlemler, projeler, sunumlar ve katılım gibi çok yönlü veri kaynaklarından yararlanmaktayız. Öğrenme kanıtları, portfolyolar ve tema sonu değerlendirmeleri, öğrencilerimizin kapsamlı bir profilini oluşturmakta ve eğitim süreçlerinde kat ettikleri mesafeyi gözler önüne sermektedir.

Vitanova School'un ölçme ve değerlendirme politikası, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlı ve onların gelişimini destekleyici niteliktedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerini de objektif bir şekilde yansıtır. Öğrenmenin her bir adımının, hem eğitmenler hem de veliler tarafından net bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak, her öğrencinin eğitimine en uygun desteğin verilmesine olanak tanır.
Öğretmenlerimizin sürekli profesyonel gelişimine olan bağlılığımız ve eğitimde yenilikçi yöntemleri benimseme konusundaki kararlılığımız, Vitanova School'un ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürekli olarak iyileştirmemize yardımcı olmaktadır. Bu sayede, her bir öğrencimizin tam potansiyelini ortaya çıkaracak ve onları geleceğin başarılı vatandaşları olarak şekillendirecek sağlam bir eğitim temeli sunuyoruz.