Giriş Yap

İlkokul

İlkokul içeriklerimiz altı ana temadan oluşmaktadır. Öğretmenlere  sistem içinde hazırlanabilemektedir. 

Detay

5. Sınıf

Bu sınıfa ait içeriklerimiz altı ana temadan oluşmaktadır. Öğretmenlere  sistem içinde hazırlanabilemektedir. 

DETAY

6. ve 7. Sınıflar

Bu sınıfa ait içeriklerimiz altı ana temadan oluşmaktadır. Öğretmenlere  sistem içinde hazırlanabilemektedir.
 

DETAY
İLKokul temalar

Ben ve Biz

Empati ve Bakış Alma Becerisi
Benzersiz Ben
Farkındalık ve Dayanıklılık
Davranışlar ve Sorumluluk
Fiziksel ve Bedensel Sağlık
İlişki Mozaikleri ve İletişim
Toplumsal Anlayış ve Birbirini Anlamak
Benlik ve Toplum

İletişim ve İfade

Basit İletişim Becerileri
Duygusal İfade
Sanatın Büyüsü
Müzik ve Ritim
Dilin Gücü
Sanatın Büyüsü
Kitle İletişimi
Tiyatro ve Dramatik İfade

Ekoloji

Doğanın Gizemleri
Çevre ve Duyarlılık
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Habitat ve Biyolojik Çeşitlilik
İklim Değişikliği ve Küresel Etkiler
Yeşil Teknoloji ve İnovasyon
Sürdürülebilir Yaşam Ekosistemi Duyarlılığı
Afetler-Hazırık ve Adaptasyon

Sağlıklı ve İyi Olma Hali

Benliğin Farkındalığı ve Sağlık
Motor Beceriler ve Fiziksel Oyun
Beslenme ve Sürdürülebilir Yaşam
Duygusal Zeka ve Toplumsal Uyum
Zihinsel Esenlik ve Mindfulness
Güçlendirilmiş Yılmazlık ve Dirençlilik
Fiziksel Aktivitenin Bilimi
Çevre Sağlığı ve Sürdürülebilirlik

Teknoloji ve 
Dijital Dünya

Teknolojinin Küçük Kaşifleri
Bağlanıyoruz, Öğreniyoruz, Güvenli Kullanıyoruz
Dijital Araçlarla Yaratıcılık
İnternet ve Güvenlik
Kodlama ve Algoritmik Düşünme
Video ve Dijital Oyunları
Gelişmiş İnternet Kullanımı
Yapay Zeka Çağı

Kültür ve Çeşitlilik

Yemek Kültürü
Kutlama Biçimleri
Barınma Biçimleri ve Çeşitlilik
Eğlenme ve Ritm Kültürü
Dil ve Anlatım Kültürü
Evrensel Oyun Kültürü
Kültürün Kalemi ve Dili
Çeşitlilik ve Küresel Vatandaşlık

Tema Listesine Dön 
5. SINIF tem​aları

KİMLİK VE SOSYAL GELİŞİM
- Kendini Tanıma
- Kültürel Farkındalık
- Sosyal Sorumluluk

İLETİŞİM VE ANLAM
- İletişim ve İlişkiler
- Empati ve Bakış Açısı
- Sanat-medya İletişimi

ZİHİNSEL ORGANİZASYON
- Problem Çözme ve Çatışma yönetimi
- Karar verme
- Hedef ve Öz yönetim

EKOSİSTEM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA
- Çevre Bilinci
- Sürdürülebilir Yaşam
- Ekolojik Ayak İzi

YENİ ÇAĞ
- Yeni dünya nedir?
- Çoklu Okur-yazarlık
- Girişimcilik ve Para

KÜRESEL BAĞLANTILAR
- Küresel vatandaşlık
- Uluslararası Bakış Açısı
- Kültürel Miras 

Tema Listesine Dön 
6. ve 7. SINIF TEMALARI
6. SINIF
7.​SINIF

TEKNOLOJİ

- Yapay zeka uygulamaları
- Dijital hikaye anlatımı
- Dijital Sanat

OYUNLAR
- Geleneksel Oyunlar
- Akıl Oyunları
- Dijital Oyunlar

FELSEFE (P4C)
- Varoluş soruları
- Düşünme ve öğrenme
- Mutluluk ve iyi yaşam

TEKNOLOJİ
- Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
- Nesnelerin İnterneti
- Singularite

OYUNLAR
- Oyun ve gerçek yaşam
- Oyun tasarımı
- Oyunla öğrenme

FELSEFE (P4C)
- Ahlak ve etik
- Benlik ve bilinç
- Sanat ve Estetik

BİLİM

- Yapay zeka uygulamaları
- Dijital hikaye anlatımı
- Dijital Sanat

UZAY VE ASTRONOMİ
- Uzay Keşfi
- Teleskoplar ve Gözlem
- Uzayda Yaşam 

KÜLTÜREL KEŞİFLER
- Dünya dilleri
- Bayram ve Festivaller
- Dünya Mutfağı

BİLİM
- Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
- Nesnelerin İnterneti
- Singularite

UZAY VE ASTRONOMİ
- Gökbilimin Temelleri
- Astrofizik
- Kozmoloji

KÜLTÜREL KEŞİFLER
- Müzik ve Dans
- Geleneksel Giysiler
- Dil ve Edebiyat

Tema Listesine Dön